Scenariusze

Deadmatch

ROZWIŃ

Ilość drużyn: brak

Przebieg scenariusza:

Walka o przetrwanie. Wszyscy są dla siebie przeciwnikami. Zwycięża ostatni żywy gracz.

Capture the flag

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 2

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na dwie drużyny a następnie umieszczeni po dwóch stronach pola. Zadaniem każdej z drużyn jest zdobycie flagi i dostarczenie jej do swojej bazy. Gra składa się z 3 rund, wygrywa drużyna która zdobędzie flagę 2 razy.

SKRZYNIE Z UZBROJENIEM "A"

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 2

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na dwie drużyny a następnie umieszczeni po dwóch stronach pola. Zadaniem każdej z drużyn jest zdobycie wszystkich skrzyń, które na początku rozgrywki zlokalizowane są na środku pola, w przypadku kiedy skrzynie zdobędą obydwie drużyny muszą one odbić pozostałe skrzynie z rąk przeciwników.

VIP TRANSPORT

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 2 (w tym 1 osoba VIP)

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na dwa zespoły a jeden z uczestników zostaje VIP’em, którego drużyna musi bezpiecznie przetransportować z punktu 1 do 2. Po drodze czekają na nich pułapki zastawione przez przeciwników i ich wrogie oddziały. Gra kończy się w momencie kiedy VIP dotrze bezpiecznie do punktu przeznaczenia lub też zostanie on zabity.

ZNISZCZENIE WROGIEJ RADIOSTACJI

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 2

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na dwie drużyny: drużyna A broniąca radiostacji oraz B starająca się unieszkodliwić radiostację. Ponadto drużyna A zostaje podzielona na 2 zespoły; pierwszy rozpoczyna grę przy radiostacji, drugi jest wsparciem przybywającym na miejsce po ok 10 min. Drużyna B stara się unieszkodliwić zespół broniący radiostacji, a następnie unieszkodliwić radiostację, wykorzystując do tego zadania technika wyposażonego w niezbędne narzędzia. Jednocześnie drużyna B musi uważać na nadciągające wsparcie drużyny A, która będzie próbowała przeszkodzić w zniszczeniu urządzenia.

TEAM DEADMATCH "A"

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 2

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na 2 drużyny. Zwycięża drużyna, która wyeliminuje wszystkich graczy drużyny przeciwnej.

TEAM DEADMATCH "B"

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 3

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na 3 drużyny. Zwycięża drużyna, która wyeliminuje wszystkich graczy drużyn przeciwnych.

SKRZYNIE Z UZBROJENIEM "B"

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 3

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na dwie drużyny. Następnie zostaną umieszczeni po dwóch stronach pola. Zadaniem każdej z drużyn jest zdobycie większej ilości skrzyń, które na początku rozgrywki zlokalizowane są w różnych częściach pola. Wygrywa drużyna, która znajdzie i dostarczy do bazy więcej skrzyń.

ODBICIE ZAKŁADNIKA

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 2 (w tym 1 zakładnik)

Przebieg scenariusza:

Gracze zostają podzieleni na dwa zespoły, a jeden z uczestników zostaje zakładnikiem. Drużyna A więzi zakładnika, natomiast przeciwnicy próbują go odbić. Jednocześnie odbijający muszą dostarczyć broń zakładnikowi, aby ten mógł wziąć udział w walce. Gra kończy się w momencie kiedy zakładnik dotrze bezpiecznie do bazy drużyny B lub też wszyscy gracze z drużyny A zostaną zabici.

ODBICIE WROGIEJ BAZY

ROZWIŃ

Ilość drużyn: 2

Przebieg scenariusza:

Konkurencja, w której będzie mierzony (może nawet limitowany) czas. Na środku pola znajduje się baza, w której będzie stacjonować jedna z drużyn i jej zadaniem zostanie utrzymanie się w fortecy przez jak najdłuższy czas . Druga drużyna w jak najszybszym czasie musi odbić „bazę”.

Zaprezentowane powyżej scenariusze to tylko nasze propozycje, wciąż wymyślamy nowe, ale przede wszystkim jesteśmy elastyczni i otwarci na Państwa pomysły.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europerjskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

 • Administratorem podanych danych osobowych jest Mrucon Group Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul. Krótka 8, 62-030 Luboń, która jest właścicielem marki United Paintball
 • Dane osobowe będą przetwarzane w przez okres maksymalnie 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe) od dnia uzyskania danych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit b) i c) RODO
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa / dane będą udostępniane wskazanych niżej podmiotom:
  MruCon Group Sp. z o.o., EventForYou Sp z o.o., MruCon Events Sp. z o.o., TaxCoach Sp. z o.o., ERP-a Sp. z o.o., Studio M Sp z o.o., MruCon Travel Sp. z o.o., MruCon Logistic Sp. z o.o., Event Catering Sp. z o.o. i inne podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Zarządem lub Spółką.
 • Odbiorcami danych osobowych jest obsługujący Administratora hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa.
 • Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcie umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
 • Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Mrucon Group Sp. z o.o. w celach marketingowych, tj. w zakresie przesyłania przez Administratora danych informacji o promocjach i ofertach na usługi marki United Paintball dostępnymi kanałami komunikacji, w szczególności w formie elektronicznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

Kontynuuj