Cennik

Nowość
GELBLASTER

Ilość kul:

1600 szt.

Marker

Maska

Rękawiczki

Kamizelka

Pas taktyczny

Dodatkowe faty

70 zł

*Dodatkowe 800 szt. kul w cenie 25,00 zł

Pakiet

Podstawowy

Ilość kul:

200 szt.

Marker

Mundur

Maska

Rękawiczki

Kamizelka

Pas taktyczny

Dodatkowe faty

120 zł

Pakiet

Zawodowy

Ilość kul:

300 szt.

Marker

Mundur

Maska

Rękawiczki

Kamizelka

Pas taktyczny

Dodatkowe faty

140 zł

Pakiet

Profesjonalny

Ilość kul:

500 szt.

Marker

Mundur

Maska

Rękawiczki

Kamizelka

Pas taktyczny

Dodatkowe faty

160 zł

Pakiet

Ekstremalny

Ilość kul:

700 szt.

Marker

Mundur

Maska

Rękawiczki

Kamizelka

Pas taktyczny

Dodatkowe faty

180 zł

Elementy wyposażenia

Dodatkowe 100 kul

25 zł

Rękawiczki

5 zł

Kamizelka

10 zł

Pas taktyczny

5 zł

Fat

5 zł

Ochraniacz na szyję

5 zł

Granat dymny mały

25 zł

Granat dymny średni

35 zł

Granat dymny duży

45 zł

Dodatkowe atrakcje

Ognisko po imprezie

2 kiełbaski, chleb, ketchup, musztarda

od 49 zł / os.

Grill po imprezie

2 kiełbaski, chleb, ketchup, musztarda

od 49 zł / os.

Wniesienie własnego alkoholu

opłata za całą grupę

200 zł

Prysznic po imprezie

w cenie! *

* - Dotyczy pól paintballowych z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europerjskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

 • Administratorem podanych danych osobowych jest Mrucon Group Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul. Krótka 8, 62-030 Luboń, która jest właścicielem marki United Paintball
 • Dane osobowe będą przetwarzane w przez okres maksymalnie 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe) od dnia uzyskania danych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit b) i c) RODO
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa / dane będą udostępniane wskazanych niżej podmiotom:
  MruCon Group Sp. z o.o., EventForYou Sp z o.o., MruCon Events Sp. z o.o., TaxCoach Sp. z o.o., ERP-a Sp. z o.o., Studio M Sp z o.o., MruCon Travel Sp. z o.o., MruCon Logistic Sp. z o.o., Event Catering Sp. z o.o. i inne podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Zarządem lub Spółką.
 • Odbiorcami danych osobowych jest obsługujący Administratora hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa.
 • Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcie umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
 • Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Mrucon Group Sp. z o.o. w celach marketingowych, tj. w zakresie przesyłania przez Administratora danych informacji o promocjach i ofertach na usługi marki United Paintball dostępnymi kanałami komunikacji, w szczególności w formie elektronicznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

Kontynuuj